Băng bảo vệ cổ chân Vantelin

250,000 

Việc sử dụng Băng Bảo Vệ Cổ Chân Vantelin trong các hoạt động thể thao sẽ giúp bạn ngăn ngừa hiệu quả các loại chân thương tác động lên dây chằng vùng cổ chân

Băng bảo vệ cổ chân Vantelin

250,000