Vinacao dây thìa canh Bảo vệ sức khỏe, Hỗ trợ điều trị tiểu đường

1,199,000