Kichmen Plus có bán ở tiệm thuốc không ?

Nhiều khách hàng muốn thuận tiện, muốn ghé mua nhanh sản phẩm tại các tiệm thuốc đông y, thuốc Tây nên rất quan tâm Kichmen Plus có bán ở tiệm thuốc không. Nhưng có một hướng đi mới trong việc phân phối sản phẩm giúp khách hàng an tâm tin tưởng hơn đó là Phân […]