Làm gì để biết kích thước ‘của quý’ to hay nhỏ?

Làm sao để biết được dương vật bị bé. Có nào để cải thiện tình trạng đó không? Kích cỡ dương vật to hoặc quá nhỏ có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Dương vật của bạn to hay nhỏ ? Nhiều nam giới không thể biết rõ dương vật của mình là to […]